Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα της Metlen Εnergy & Metals.

Η εταιρεία, μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) εκφράζει την πάγια δέσμευσή της στο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Ε.Κ.Ε. αποτελεί μια πολύπλευρη και σύνθετη πρακτική για την Metlen, που χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνειδητή αυτοδέσμευσή της εταιρείας στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη συνεχή βελτίωση. 

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Εταιρείας και της Επενδυτικής Κοινότητας

Επενδυτικές Σχέσεις

Τα ανακοινωθέντα από το Χρηματιστήριο Αθηνών, Ποιοτικά Κριτήρια Προβολής Εισηγμένων εταιρειών, και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο με προεξέχοντα τον Κώδικα Δεοντολογίας Εισηγμένων εταιρειών αλλά και η ανάγκη δημιουργίας αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης της Εισηγμένης εταιρείας και της Επενδυτικής Κοινότητας, των Εποπτικών Αρχών, και των λοιπών ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων φορέων, υπαγόρευσαν τη δημιουργία Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων από την Metlen.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΥΤΙΛ 35.78
-2,51%
16/7/2024 Κεφαλαιοποίηση 5112645740.58

Metlen Εnergy & Metals

Η Εταιρεία μας

Η Metlen Energy & Metals είναι μία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω δύο επιχειρηματικών Κλάδων: Ενέργειας και Μεταλλουργίας. Η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως ολοκληρωμένο utility, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ